SEJARAH

SEJARAH KAMPUNG TENGAH

Diteroka pada awal tahun 1925. Diberi nama Kg. Tengah kerana 

kedudukannya di tengah antara Kampung Paya dan Kampung

 Semberong.

No comments